İMECE Yapım adımızdan da anlaşılabileceği gibi kooperatif mantığına uygun bir biçimde “Birlikte iş yapma” güdüsüyle bir araya gelmiş bireylerin kurduğu bir şirkettir. Dayanışmayı, günlük hayatının en küçük kılcallarına kadar indirmeyi başarmış insanların ticari olarak kanunun yüklediği sorumlulukları daha kolay üstlenmeleri için bir şirket adı altında işleri hızlıca yürütmesi hedeflenmiştir.

Yalnızca kârın değil, değerlerin güdülediği ticari işletmeler olarak kooperatifler, uluslararası ölçekte kabul edilmiş ilkeleri paylaşırlar ve iş birliği yoluyla daha iyi bir dünyayı inşa etmek için birlikte hareket ederler. Girişimin temeline adalet ve eşitliği koyar, uzun dönemli işler ve refah üreten sürdürülebilir girişimler yaratmak için çalışırlar. İşbirliğine dayanan üretim, etkin değişim araçlarının arayışı, daynaışma duygusu ve meseleyi toplumsallaştırmak yoluyla orta ve uzun vadede kalıcı üretimler gerçekleştirirler.

Bağımsız, özgür sinema yapmak için hayal ettiği dünyaya dair sözünü söylemek isteyen insanların yan yana durduğu; dayanışma ve işbirliğinin önemine inanan, iş bölümünü etkin bir biçimde gerçekleştirip kararları da yüksek demokratik standartlarda alarak yol yüreyen İMECE Yapım, kooperatifçilik anlayışını sinema ve sanay dünyasına sağlıklı bir biçimde taşıyacaktır.